Pamika

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Pamika

Regulamin określa prawa i obowiązki użytkowników sklepu internetowego Pamika oraz zasady jego funkcjonowania. Każdy Klient ma obowiązek zapoznania się z regulaminem przed złożeniem zamówienia.

 

Właścicielem sklepu Pamika jest Kamila Kasperska, NIP 5591977283, REGON 384851045

Kontakt ze sklepem poprzez email: pamikabutik@gmail.com, nr tel. 661369092

 

§1. Definicje

 

1.1 Kupujący : osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych),osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;

1.2 Sprzedawca: Pamika Kamila Kasperska, ul. Ogrodowa 36A, 86-122 Przysiersk

1.3 Sklep: Sklep internetowy działający pod adresem www.pamikabutik.pl

1.4 Produkt: dostępna w sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.5 Konto: usługa elektroniczna z indywidualnym loginem i hasłem, zawierająca dane podane przez klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach;

1.6 Newsletter: usługa elektroniczna umożliwiająca korzystającym z niej klientom, otrzymywanie informacji od sprzedającego odnośnie aktualnych promocji, nowości na podany przez klienta adres email;

1.7 Dzień roboczy: jeden dzień od poniedziału do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

1.8 Umowa: umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego;

1.9 Zamówienie: oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu ze Sprzedawcą. 

1.10 RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

§2. Postanowienia ogólne

 

2.1 Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.

2.2 Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta lub w celu złożenia przez Klienta Zamówienia.

2.3 Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.

2.4 Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

2.5 Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.

 

§3. Usługi świadczone drogą elektroniczną

 

3.1 Wymogiem technicznym do korzystania ze sklepu internetowego Pamikabutik.pl jest posiadanie komputera lub innego urządzenia elektronicznego mającego dostęp do przeglądarki internetowej oraz dostęp do Internetu.

3.2 Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.

3.3 Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności założenia konta w Sklepie.

3.4 Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego również usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.

3.5 Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu;

3.6 Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@pamikabutik.pl W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

 

§4. Zawieranie umowy sprzedaży

 

4.1 W przypadku Konsumentów, Umowa Sprzedaży zawarta za pośrednictwem Sklepu internetowego jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta.

4.2 Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący może założyć konto z poziomu zakładki „Moje Konto.” lub w trakcie składania zamówienia.

    W obu przypadkach do złożenia zamówienia niezbędne jest wypełnienie formularza zamówienia.

4.3 W podsumowaniu zamówienia widnieje informacja o łącznej cenie przedmiotu zamówienia oraz o kosztach dostawy. O wszelkich kosztach Klient jest informowany w trakcie wypełniania formularza zamówienia. W procesie zamówienia nie powstaje żaden ukryty koszt.

4.4 Zaakceptowanie wypełnionego formularza zamówienia poprzez kliknięcie hasła „Kupuję z obowiązkiem zapłaty i odbioru” jest jednoznaczne z zawarciem przez Kupującego umowy sprzedaży.

4.5 Po dokonaniu zakupu, sprzedawca niezwłocznie poinformuje kupującego o realizacji zamówienia, wysyłając wiadomość na podany przez klienta adres email;

4.6 W przypadku braku odbioru przez Klienta przesyłki z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedawcy, koszt ponownej przesyłki do Klienta ponosi w całości Klient;

 

§5.Formy dostawy ,metody płatności

 

5.1 Kupujący ma do wyboru następujące formy dostawy zamówienia: Kurier DPD, Kurier InPost, Paczkomaty InPost, Poczta Polska;koszt za poszczególne opcje dostawy podany jest w informacji odnośnie dostawy , orientacyjny czas dostawy: 24-36 godzin od chwili realizacji zamówienia;

5.2 Koszt dostawy ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca odmiennie określi w Sklepie

5.3 Kupujący ma do wyboru następujące metody płatności za zamówione produkty:

1) przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy,

2) płatność za pośrednictwem Przelewy 24

3) BLIK

5.4 Po złożeniu zamówienia i nieopłaceniu go w czasie 15 min poprzez udostępnione przez nas formy płatności umowa sprzedaży zostaje rozwiązana z winy Klienta, a zamówienie automatycznie anulowane. 

5.5 W przypadku wyboru płatności przelewem lub kartą płatniczą zamówienie zostanie przekazane do realizacji po chwili uznania wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy.

5.6 Termin realizacji zamówień to 1-5 dni roboczych. 

5.7 Nie ma możliwości odbioru osobistego zakupów dokonywanych w sklepie internetowym.

5.8  Czas transportu produktu do Klienta na terenie kraju wynosi 1-2 dni robocze (zgodnie z umową z firmą dostarczającą produkt).

5.9 Klient ma obowiązek sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W przypadku zauważenia uszkodzenia przesyłki niezbędne jest spisanie protokołu szkody w transporcie oraz niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie Sprzedawcy poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Nie spisanie protokołu szkody z kurierem może uniemożliwić wszczęcie procedury reklamacyjnej, a tym samym zwrotu towaru.

 

§6.Reklamacje i zwroty

6.1 Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi produkt wolny od wad.

6.2 Klient, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy

6.3 Aby odstąpić od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy poprzez formularz zwrotu/odstąpienia dostępny na stronie Pamikabutik.pl

6.4 Klient ponosi koszty zwrotu rzeczy;

6.5 Podstawą do zwrotu lub reklamacji jest potwierdzenie sprzedaży lub faktura.

6.6 Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż w 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Podstawą do wszczęcia procedury reklamacji lub zwrotu jest prawidłowo wypełniony formularz reklamacyjny lub zwrotu oraz potwierdzenie sprzedaży lub faktura. Przesłanie innego formularza lub błędnie wypełnionego może spowodować opóźnienie w rozpatrzeniu reklamacji.

6.4 Sprzedawca nie udziela gwarancji na sprzedawane przez siebie towary.

6.5 Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności za towar zgodnie z opisem: 

    1.Na konto bankowe na numer podany w formularzu;

    2.Przy płatności Przelewy24 na konto Przelewy24;

6.6 Zwracany towar należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać kompletny w stanie nie naruszonym na adres sklepu: Pamika Kamila Kasperska, ul. Ogrodowa 36A, 86-122 Przysiersk

6.7 Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).

 

§7.Dane osobowe i pliki cookies

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem http//:pamikabutik.pl;

 

 Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

Dane osobowe użytkowników serwisu są chronione, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, w najlepszy możliwy sposób, uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby trzecie. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia.

Dane osobowe będą archiwizowane przez Sprzedawcę przez dwa lata od dokonania ostatniej sprzedaży.

Zgodnie z RODO Klientowi co do zasady, w zależności od korzystania z konkretnych funkcjonalności, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu właściwego dla ochrony danych osobowych, prawo sprzeciwu, prawo dostępu do jego danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.

Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w „Polityce prywatności” dostępnej w Sklepie internetowym.

Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Klienta, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remartketing). Informacje zbierane przy pomocy “cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania sklepu internetowego.

 

§8. Postanowienia końcowe

 

8.1 Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Do umów zawartych przed zmianą stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy sprzedaży.

8.2 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za dokonanie zakupów  (transakcji) przez osoby trzecie, posługujące się utraconym loginem i hasłem klienta.

8.3 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy

prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca

2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami

będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za

szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz

ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r.

(Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi

konsumentami – przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta; oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego

prawa.

 Regulamin obowiązuje od dnia 5.10.2020